19-101 UNELE ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA ŢEVILOR ARMAMENTULUI DE INFANTERIE


TUBE DESIGN ON SOME ASPECTS OF
INFANTRY WEAPONS
This paper presents the pattern of modern interior design small arms
pipes. This model is a handy tool for optimizing military specialists’ constructive
characteristics of the pipes.
Keywords: rifled barrel, internal ballistics, finite element, the buoyant
spiral, mesh, design variables, objective function
Cuvinte cheie: ţeavă ghintuită, balistică interioară, element finit, spirală
arhimedică, discretizare, variabile de proiectare, funcţie obiectiv

101 UNELE ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA