PROGRAM

 

A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 

2-3 iunie 2017

Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.

Albert EINSTEIN (1879- 1955), fizician german, părintele teoriei relativității, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1921

Vineri,  2 iunie 2017

Ora 8,00 – Primirea invitaţilor – loc de desfăşurare – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

Ora 9,00

– Deschiderea lucrărilor Conferinţei

– Cuvinte de salut (Primăria Sebeş, Consiliul judeţean Alba şi Instituţia Prefectului judeţului Alba, AGIR, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Filiala Cluj a ASTR, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, invitaţi)

– Acordarea de diplome şi plachete

– Comunicări în plen

  • Despre profesorul Dorin PAVEL. Amintirile inginerului Andrei FILOTTI, prezintă, Mircea BEJAN, Cluj Napoca
  • Realizări inginerești de excepție, Ulise TOADER, București, Cugir
  • Ziua Internațională a Mediului, Dănuț Emil HĂLĂLAI, Alba Iulia
  • Evoluția internațională a revistei Știință și Inginerie, Ioan Aurel CHERECHEȘ, Cluj Napoca
  • Prezentare de carte tehnică, INGINERIA ARTĂ SAU MEȘTEȘUG, vol.2, autor Mircea BEJAN, Mihai JĂDĂNEANȚ, Timișoara
  • Performanță tehnică deosebită – translarea monumentelor și clădirilor prin metoda ”Iordăchescu”, Mircea BEJAN, Cluj Napoca

Lancrăm

Ora 12,30

– Reculegere la mormântul profesorului Dorin Pavel

– Slujbă de pomenire

– Depunere de coroane

Ora 13,00

– Vizitarea Casei Memoriale „Lucian Blaga” – Lancrăm

Sebeş   

Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş

Ora 15,00

– Lucrări pe secţiuni.

■ INGINERIE GENERALĂ (35 lucrări). Moderator: Prof.em.Dr.Ing. Mircea BEJAN, m.o. ASTR;

■ INGINERIE ELECTRICĂ (22 lucrări). Moderatori: Prof.Dr.Ing. Mihai JĂDĂNEANȚ, Prof.Dr.Ing. Ilare BORDEAȘU, Conf.Dr.Ing. George MAHALU;

■ AUTOVEHICULE RUTIERE (30 lucrări). Moderatori: Prof.Dr.th. Ion LACUSTA, Șef lucr.Dr.Ing. Doru-Laurean BĂLDEAN, Șef lucr.Dr.Ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ;

■ HIDROLOGIE (24 lucrări). Moderatori: Conf.Dr.Ing. Lucian MÂNDREA, Șef lucr. Col.(r) Dr.Ing. Constantin AVĂDANEI, Șef lucr.Dr.Ing. Vasile IANCU

■ TEHNOLOGII-CONSTRUCȚII (27 lucrări). Moderatori: Prof.em.Dr.Ing. Ioan ILCA, membru coresp.ASTR, Prof.em.Dr.Ing. George ARGHIR, Dr.Ing. Alexandru Cătălin MICACIU;

■  REZISTENŢA MATERIALELOR – TRANSPORTURI (23 lucrări). Moderatori: Prof.em.Dr.Ing. Vasile NĂSTĂSESCU, membru ASTR, Prof.Dr.Ing. Ioan SZÀVA, Cerc.șt.pr.I. Dr.Ing. Corneliu CRISTESCU;

■ MEDIU – Ziua Mondială a Mediului (26 lucrări). Moderatori: Prof.Dr.Ing. Vasile Filip SOPORAN, Prof.em.Dr.Ing. Tiberiu RUSU, Conf.Dr.Ing. Horațiu VERMEȘAN.

Ora 19,30

– Casa de Cultură Sebeş

  • Piesa de teatru ”În largul mării”

Sâmbăta, 3 iunie 2017

Ora 9,30

– Vizitarea Muzeului “Ioan Raica“ Sebeş

Ora 10,30

– Alba Iulia – vizitarea Cetății – Alba Carolina

Ora 13,00

– Masa de prânz și închiderea lucrărilor Conferinţei

Notă: Secretariatul Conferinţei, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş (primirea oaspeţilor, cazare, alte detalii organizatorice – prof. Constantin ȘALAPI, directorul Centrului Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș)

“Urmează cei 3 R: respect pentru tine, respect pentru alţii,

responsabilitatea pentru toate acţiunile tale.”

Dalai LAMA, a fost cel mai înalt grad spiritual în Tibetul secolului XVII-lea și până în secolul al XX-lea

 

 

 

Invitaţie

Avem plăcerea să vă invităm la A XVII-a Conferinţă internaţională – multidisciplinară,  „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti” Sebeş 2017.

Manifestarea, organizată de Primăria și Consiliul Local al municipiului Sebeş, Filiala Cluj şi Sucursala Alba ale Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR și Centrul Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș, parteneri, Academia de Științe Tehnice din România – ASTR, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Consiliul judeţean Alba, Instituția Prefectului judeţului Alba, va avea loc în perioada 2-3 iunie 2017 în municipiul Sebeş, judeţul Alba.

Cunoscând preocupările Dumneavoastră și ale colaboratorilor, în importante domenii de activitate ale științei și tehnicii – și nu numai, este o onoare deosebită să vă invităm să participaţi la această manifestare.

Pentru realizarea programului manifestării, lucrările întocmite conform Instrucțiunilor se vor expedia până la: 15 martie 2017.

Lucrările selectate, recenzate și acceptate se vor publica în volumele ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE (Editura AGIR, București – ISSN 2067-7138 și eISSN 2359 – 828X).

Adresa http://www.stiintasiinginerie.ro/ descrie Conferinţa internaţională – multidisciplinară, „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti” care se desfășoară la Sebeş – județul Alba.

Deschiderea lucrărilor Conferinţei (vineri, 2 iunie 2017, ora 9,00), cuvintele de salut şi lucrările în plen se vor desfăşura la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş; lucrările pe secţiuni (ora 15,00), la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” (conform programului detaliat stabilit). Sâmbătă, 3 iunie 2017, vizite de lucru la unități industriale din municipiul Sebeş și împrejurimi.

Persoana de contact şi adresa: Prof.em.Dr.Ing. Mircea BEJAN – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Mecanică – cod poștal 400641 Cluj Napoca, Bd. Muncii, nr. 103-105. Telefon: 0264-40.17.70. 0264-40.16.00 int. 770; Mobil: 0744 508860; E-mail: Mircea.Bejan@rezi.utcluj.ro

Suntem onoraţi de prezenţa Dumneavoastră la lucrările Conferinței, aşteptându-vă cu multă căldură, prietenie și ospitalitate.

Urmează cei 3 R: respect pentru tine, respect pentru alţii, responsabilitatea pentru toate acţiunile tale.

Dalai LAMA, a fost cel mai înalt grad spiritual în Tibetul secolului XVII-lea și până în secolul al XX-lea.

 

Cu deosebită stimă,

Prof.univ.em.Dr.Ing. Mircea BEJAN

 

Descărcare afiș 2017

 

sitemap