21-47 ÎMBUNĂTĂŢIREA INDICATORILOR CALITATIVI DE UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE LA CAE


INDICATORS QUALITATIVE IMPROVEMENT
OF ELECTRICAL ENERGY AT EAF
Electric arc furnace is one of consumers who have negative effects in
terms of the circulation of reactive power, un-balance consumer, and harmonics
injected into the network.
Cuvinte cheie: cuptor electric cu arc, instalaţie de compensare, factor de
putere, filtrare a curenţilor armonici
Keywords: electric arc furnace, air compensation, power factor, filtering
of harmonic currents

47 ÎMBUNĂTĂŢIREA INDICATORILOR CALITATIVI DE