23-73 STUDIUL NUMERIC AL CONCENTRATORULUI DE TENSIUNE PENTRU O BARĂ CU CRESTĂTURI ÎN „V” SUPUSĂ SOLICITĂRII DE ÎNTINDERE


A NUMERICAL STUDY OF THE LOCAL STRESS FOR A
RECTANGULAR BAR WITH OPPOSITE EDGE V-NOTCHES
LOADED WITH TENSILE FORCE
The application present a numerical study of the local stress for a
rectangular bar with opposite edge V-notches loaded with tensile force and
comparative results of the SolidWorks Simulation and experimental data, for
various geometrical modifications.
Cuvinte cheie: simulare, SolidWorks, bară, concentrator
Keywords: simulation, SolidWorks, bar, stress concentrator

23-73 STUDIUL NUMERIC AL CONCENTRATORULUI DE TENSIUNE PENTRU O BARĂ CU CRESTĂTURI ÎN „V” SUPUSĂ SOLICITĂRII DE ÎNTINDERE