30-29 LOCALIZAREA IRISULUI PENTRU SISTEMUL BIOMETRIC DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR


LOCATION IRIS BIOMETRIC PERSON IDENTIFICATION
Methods of iris localization are investigated and new methods for pupil
and limbus boundary detection are introduced. Pupil boundary detection is
done by first pre-processed the iris image using exponential stretch and
Laplacian filter. Then the center and the radius are calculated using newly
developed algorithm. This algorithm does not require any threshold value to
determine the initial center since it is specified automatically. For limbus
boundary detection, the integro – differential operator is used. CASIA database
v1.0 is used to test the efficiency of the given algorithms. The accuracy of
localizing the iris correctly reaches 92 %. All the algorithms were implemented
using programming language Turbo C++.
Sunt investigate și introduse noi metode de localizare a irisului și de
detectare a marginii pupilei și a limitei limbusului (marginea corneei).
Detectarea marginii pupilei se face prin procesarea imaginii irisului, folosind
extinderea exponențială a filtrului Laplacian. Apoi centrul și raza sunt calculate
folosind un nou algoritm. Acest nou algoritm nu necesită nici o valoare limită,
pentru a determina centrul inițial al ochiului, din moment ce acesta este
specificat automat. Pentru detectarea limitei limbusului, se folosește operatorul
diferențial – linie integro, (baza de date CASIA), folosit pentru a testa eficiența
algoritmilor dați. Acuratețea localizării irisului ajunge până la 92 %. Toți
algoritmii au fost implementați folosind limbajul de programare TURBO C ++.
Keywords: iris recognition biometric, human traits, security system,
improved appearance, pupil detection, detection of limbus
Cuvinte cheie: recunoașterea biometrică a irisului, trăsături umane,
sistem de securitate, imagine ameliorată, detectarea pupilei, detectarea
limbusului

Descărcare text