32-40 METODE EXPERIMENTALE PENTRU DETERMINAREA REZISTENȚEI LA EROZIUNE ABRAZIVĂ A MATERIALELOR FOLOSITE ÎN FABRICAȚIA MAȘINILOR HIDRAULICE


EXPERIMENTAL METHODS FOR TESTING OF THE ABRASIVE EROSION RESISTANT MATERIALS USED IN HYDRAULIC MACHINES MANUFACTURING

 

In the paper are reviewed the known methods applied to test the resistance of a metalic material to abrasive erosion with application to hydraulic machines espacially hydraulic pumps. Are mentioned the methods in the conformity with international standards. Article highlights the method which can be used to test and to measure the abrasive resistance of the materials used in the manufacturing of a hydraulic machine.

 

Keywords: abrasion erosion, test, wear

Cuvinte cheie: eroziune abrazivă, încercare, uzură

Descarcare text