19-2 INGINERIA ŞI PROVOCĂRILE ACTUALE


În abordarea la scară largă a provocărilor presante cu care se
confruntă societăţile actuale, situaţia critică a ingineriei este
recunoscută la nivel mondial. În încercarea de a contribui la înţelegerea
problemelor, prin luarea în considerare a provocărilor, dar şi a
oportunităţilor cu care se confruntă ingineria, cu un accent special pe
educaţie în contextul economiei globale şi al dezvoltării durabile, este
nevoie de o schimbare, dar schimbarea nu este niciodată uşoară, însă
este întotdeauna posibilă.
„Ei, inginerii, sunt cei care pregătesc vremurile de azi şi de
mâine” – menţiona, cu timp în urmă, I.G. Duca.

2 INGINERIA ŞI PROVOCĂRILE ACTUALE