19-48 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI AUTOMATIZAREA ELECTROFILTRELOR CU PLĂCI INDUSTRIALE


ELECTRICAL SUPPLY AND AUTOMATION OF INDUSTRIAL
PLATE-TYPE ELECTROSTATIC PRECIPITATOR
The paper presents an analyse of power supplies types and automation
solutions for industrial plate-type electrostatic precipitator.
Keywords: electrostatic, power supplies, automation
Cuvinte cheie: electrofiltre, surse de putere, automatizare

48 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI