20-1 MODELISATION DU COMPORTEMENT D’UN MULTICOUCHE DISSYMETRIQUE


MODELAREA COMPORTAMENTULUI UNUI
MULTISTRAT ASIMETRIC
Structurile multistrat compozit au din ce în ce mai multe şi mai
frecvente utilizări pentru proiectarea structurilor mecanice. Depinzând de o
luminozitate mare, ele sunt, în general, structuri rezistente, pentru a sprijini
sarcini importante. În această lucrare se propune un nou model de structuri
multistrat pentru a răspunde diverselor funcţionalităţi: tratarea structurilor nonsimetrice
multistrat, verificarea exactă a condiţiilor de frontieră, verificarea
continuităţii pentru deplasări şi tensiuni transversale de forfecare la interfeţele
structurilor multistrat, pentru a îmbunătăţi rafinarea din punct de vedere al
membranei şi al forfecării transversale.
Cuvinte cheie: compozite asimetrice, elemente finite, modele rafinate,
interfeţe, forfecare transversală, membrană
MODELING THE BEHAVIOR OF DISSYMMETRICAL
MULTI-LAYERS
The multi-layer composite structures are more and more frequently
used for the design of mechanical structures. Dependent on a great lightness,
they are in general structures resistant, likely to support important loadings. In
this work we propose the new model of multilayer structures to answer the
various following functionalities: to treat the non-symmetrical multi-layer
structures, to check the boundaries conditions exactly, to check continuity for
displacements and stresses shear transverse to the interfaces of the multilayer
structures, to improve refinement of the terms of membrane and transverse
shearing In the absence of exact solutions (for multi-layer the non-symmetrical
ones) the validity of the model will be tested on problems resulting from threedimensional
solutions obtained by finite elements.
Keywords: asymmetric composite, finite elements, refined models,
interfaces, transverse shear, membrane
Mots clés: composites dissymétriques, éléments finis, modèles
raffinés, interfaces, cisaillement transverse, membrane

1 MODELISATION DU COMPORTEMENT D’UN