23-43 PROIECTAREA CONVERTORULUI CURENT ALTERNATIV-TENSIUNE CONTINUĂ, UTILIZAT ÎN DISPOZITIVELE ELECTRONICE DE PROTECŢIE A MOTOARELOR ASINCRONE TRIFAZATE DE JOASĂ TENSIUNE


DESIGN OF A.C.-D.C. CONVERTER USED IN PROTECTION
ELECTRONIC DEVICES OF LOW VOLTAGE
THREE-PHASE INDUCTION MOTORS
In this paper presents the design of a.c.-d.c. converter used in
protection electronic devices of low voltage three-phase induction motors. The
main parts of converter are: current transformer, precision full-wave rectifier
and low-pass active filter.
Cuvinte cheie: filtru activ trece-jos, motoare electrice, protecţii,
redresor de precizie bialternanţă, transformator de curent
Keywords: active low-pass filter, electric motors, protection, precision
Rectifier two banded, current transformer

23-43 PROIECTAREA CONVERTORULUI CURENT ALTERNATIV-TENSIUNE CONTINUĂ,