27-57 MODELE PENTRU CALCULUL VIITURII MAXIME PROBABILE (VMP) ŞI ANALIZA DISTRIBUŢIEI ÎN TIMP Partea I-a


MODELS FOR MAXIMUM PROBABLE FLOW CALCULATION AND THE TIME DISTRIBUTION ANALYSE – PART I
This paper presents an approach to estimate the maximum flow calculation and the time distribution analyse for different rivers from Romania.
Keywords: maximum probable flow calculation, time distribution, maximum probable rain
Cuvinte cheie: Viitura maximă probabilă, distribuție în timp, precipitația maximă probabilă

Descarcare text