27-61 CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIUL PARAMETRILOR GAZODINAMICI LA DEPLASAREA CORPURILOR CU VITEZE SUPERSONCE ÎN PREZENŢA UNDEI DE ŞOC DETAŞATE


CONSIDERATIONS IN MOVING BODIES GAS DYNAMICS PARAMETERS STUDY WITH PRESENCE IN GEAR SUPERSONCE DETACHED SHOCK WAVE
This paper presents a method to study the parameters of flight in the atmosphere, the bodies’ neaerodinamics at supersonic speeds in the presence of detached shock wave.
Keywords: body neaerodinamic, shockwave, entropy wave resistance, kinetic energy, dash attack, Mach number
Cuvinte cheie: corp neaerodinamic, undă de şoc, entropie, rezistenţă de undă, energie cinetică, bord de atac, numărul Mach

Descarcare text