34-33 REZULTATE EXPERIMENTALE OBȚINUTE PRIN APLICAREA METODEI GRAFICE PENTRU OPTIMIZAREA ÎNVELITORII CILINDRU-SFERĂ SUB PRESIUNE INTERNĂ


EXPERIMENTAL RESULTS ACQUIRING THROUGH APPLING A GRAPHICAL METHOD FOR OPTIMIZATION OF SPHERE-CYLINDER SHELL UNDER INTERNAL PRESSURE
Paper presents the analysis results of the stress state for the optimized through the graphical method of sphere-cylinder shell proposed by Dora Florea in the paper [1].The optimized contour with the programme SPLINE29 was enforce the achievement for the von Mises equivalents stress value of 17.8 MPa as analyzed by NASTRAN V.4.0 [3] programme. The profile presents a variation of the equivalents von Mises stress in the interval 15.18 MPa and 18.55 MPa. The maxim variation relative of the imposed stress for the optimization is 0.76 MPa with plus and 2.62 MPa with minus. In a critical point the variation of stress is 1.74 MPa.
Lucrarea prezintă rezultatele analizei stării de tensiuni pentru optimizarea unei ȋnvelitori sferă-cilindru prin metoda grafică de optimizare propusă ȋn lucrarea 1 de către Dora Florea. Conturul s-a optimizat cu impunerea de a se obține valoarea de 17,8 MPa pentru tensiunea echivalentă von Mises pe ȋntreg profilul. Profilul obținut prin rularea programului SPLINE29 a fost supus analizei stării de tensiuni cu programul de elemente finite NASTRAN V4.0 [3], abaterea maximă față de tensiunea impusă pentru optimizare fiind de 0,76 MPa cu plus de tensiune, respectiv 2,62 MPa cu minus de tensiune, variația în punctul critic fiind de 1,74 MPa pe învelitoarea cilindrică.
Keywords: Graphics of Echivalente von Mises stress, sphere-cylinder, internal pressure, spline function, NASTRAN V4.0, programme SPLINE29
Cuvinte cheie: grafică tensiuni echivalente von Mises, sferă-cilindru, presiune internă, funcție spline, NASTRAN V4.0, program SPLINE29

Descarcare text