34-48 CERTIFICAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII INSTITUŢIEI PUBLICE – CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN CONSTRUCŢII DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA


ENERGY CERTIFICATION OF THE BUILDING OF THE PUBLICINSTITUTION THE CENTER OF EXCELLENCE IN
CONSTRUCTION FROM CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA
The paper includes the results of case study on energy certification of an social and cultural institution, the concrete of adCenter of excellence in construction, with implementation of measures to rehabilitate the building’s energy situation.
Keywords: energy, energy expertise, thermal energy, electricity, energy conservation, energy certificate
Cuvinte cheie: energie, expertiză energetică, energie termică, energie electrică, conservare a energiei, certificat energetic

Descarcare text