Cristian FĂNICĂ


17-44 Simularea încercării de compresiune pe tampoane la un vagon cisternă cu ajutorul metodelor numerice

COMPRESSIVE BUFFER TEST SIMULATION FOR A TANK WAGON USING NUMERICAL METHODS
The numerical methods are used for railway vehicles design. Before
manufacturing, the virtual model of the wagon can be performing a finite
element analyses in purpose to improve the design. But, one of the error
sources during finite element analyses can be how the loads are applied.
Cuvinte cheie: vagon cisternă, elemente finite, Ansys, forte

Descarcare text


26-60 FORJAREA CU STRUCTURĂ FIBROASĂ CONTINUĂ A ARBORILOR COTIŢI DE DIMENSIUNI MARI

FORGING WITH CONTINUOUS FIBROUS STRUCTURE OF LARGE DIMENSIONS CRANKSHAFTS
This paper establishes that the further processing of continuous fibrous structure may cause a progressive break of large crankshafts.
Keywords: crankshafts, continuous fibre, macrostructure, micro chipped, microstructure, purity

Descărcare text


26-59 INFLUENŢA STRUCTURII ASUPRA CALITĂŢII ŞI REZISTENŢEI LA OBOSEALĂ A ARBORILOR COTIŢI ÎN EXPLOATARE

INFLUENCE OF STRUCTURE ON THE QUALITY AND FATIGUE STRENGTH OF THE CRANKSHAFT IN SERVICE
This paper is based on experimental researches regarding the influence of structure on the quality and fatigue resistance in exploitation of crankshaft of large dimensions.
Keywords: fatigue, progressive braking, forging lines, fibber, metallographic structure, micrograph

Descărcare text