Dana – Adriana ILUłIU – VARVARA


18-7 STUDIU PRIVIND RECICLAREA PRAFULUI PROVENIT DE LA ELABORAREA OłELULUI

STUDY CONCERNING THE DUST RECYCLING
FROM STEELMAKING
This paper presents a study concerning the dust recycling from
steelmaking in the electric arc furnace.There are shown the advantages of
recycling the electric arc furnace dust.
Cuvinte cheie: reciclare, poluare, praf, elaborarea oŃelului

7 STUDIU PRIVIND RECICLAREA PRAFULUI