Marius-Ovidiu ENE


24-22 DERAIEREA ÎN ALINIAMENT A VEHICULELOR MOTOARE DE CALE FERATĂ CAUZATĂ DE ESCALADAREA ROŢII ATACANTE PE FLANCUL ŞINEI

THE STRAIGHT LINE DERAILMENT OF RAILWAYS MOTOR
VEHICLES DUE TO CLIMB UP OF THE DRIVING WHEEL
OVER THE RAIL
The derailments due to climb up of the driving wheel onto the top of
the railhead are between the most common causes of railway accidents. Wheel
flange climb derailments occur in situations where the wheel experience a high
lateral force Y, or when vertical force Q is reduced on the flanging wheel and
Nadal’s Y/Q ratio limit is exceeded for a certain time duration limit.
Cuvinte cheie: deraiere, raport de deraiere, pseudoalunecare, sarcina
pe roată, forţa laterală
Keywords: derailment, relative to derailment, slips the false, task force
on the wheel side, lateral force

22 DERAIEREA ÎN ALINIAMENT A VEHICULELOR MOTOARE DE CALE FERATĂ CAUZATĂ DE ESCALADAREA ROŢII ATACANTE PE FLANCUL ŞINEI


24-25 RULAREA PE ŞINĂ A UNEI ROŢI MOTOARE ÎN CONDIŢII DE ADERENŢĂ SCĂZUTĂ CAUZATE DE PREZENŢA UNUI CONTAMINANT

THE ROLLING OF A DRIVING WHEEL ON THE RAIL
IN LOW ADHERENCE CONDITIONS CAUSED
BY PRESENCE OF A CONTAMINANT
One of the most important factors for providing the rolling safety
conditions of the rolling stock is adherence. A certain level of adherence is
imperative in traction and breaking processes. When low adherence between
wheel and rail occurs, many negative factors can arise, such as: defects on
wheels and rails, station platform overruns, signals passed at danger and even
collisions. Among the causes that get to decrease wheel-rail adhesion is natural
contamination. The major adherence reducers are: water, rust, oil and leaves.
Cuvinte cheie: aderenţă, coeficient de aderenţă, contact de rulare
roată-şină, viteză de alunecare, contaminant
Keywords: adhesion, adhesion, coefficient of rolling contact wheel-rail,
sliding speed, that contaminates

25 RULAREA PE ŞINĂ A UNEI ROŢI MOTOARE


24-68 DETERMINAREA PRAMETRILOR GEOMETRICI LA UN ANGRENAJ MELC-ROATĂ PLANĂ. STUDIU DE CAZ (I)

DETERMINATIONS OF THE GEOMETRICAL PARAMETERS
FOR THE WORM-FACE GEAR DRIVE FOR A CASE STUDY (I)
The paper presents the basic algorithm for determinations of the
geometrical parameters for the worm-face gear drive for a case study
Cuvinte cheie: parametri geometrici, angrenaj melc-roată plană
Keywords: geometrical parameters, gear worm-wheel hover

68 DETERMINAREA PRAMETRILOR GEOMETRICI


24-69 DETERMINAREA PRAMETRILOR GEOMETRICI LA UN ANGRENAJ MELC-ROATĂ PLANĂ. STUDIU DE CAZ (II)

DETERMINATIONS OF THE GEOMETRICAL PARAMETERS
FOR THE WORM-FACE GEAR DRIVE
FOR A CASE STUDY (II)
The paper presents the basic algorithm for determinations of the
geometricall parameters for the worm-face gear drive for a case study
Cuvinte cheie: parametri geometrici, angrenaj melc-roată plană
Keywords: geometrical parameters, gear worm-wheel hover

69 DETERMINAREA PRAMETRILOR GEOMETRICI