Descriere


Revista „ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE”  

ISSN 2067-7138 – print

  • De la prima ediție din 2001, s-a pus la îndemâna celor interesați, 2699 de lucrări în diverse domenii inginerești: rezistența materialelor, mecanică, inginerie electrică, construcții, ingineria mediului, autovehicule, tehnologia materialelor, energii regenerabile, probleme actuale privind standardizarea, protecția muncii, mașini unelte și angrenaje, hidraulică, chimie, mecatronică  etc. etc., semnate de 3874 autori (1,43 autori/lucrare).
  • Cu sprijinul direct al Consiliului Judeţean Alba, a Filialei Cluj a AGIR, a Editurii AGIR București și Editurii MEGA din Cluj Napoca, prin editarea lucrărilor Conferințelor, se pune la dispoziţie o imensă cantitate de informaţie. O informaţie utilă şi necesară tuturor celor care trudesc în inginerie în diferite ipostaze: cercetare, producţie, învăţământ mediu sau superior. A avea la îndemână o sinteză, o prezentare succintă, o introducere într-un anumit domeniu, o punere în temă în direcţii puţin cercetate/cunoscute, o esenţă bibliografică ușor de consultat, constituie o adevărată bogăţie, o informaţie nepreţuită, inestimabilă! În conținutul celor 27 de volume de lucrări apărute până în prezent afli peste 11000 de titluri bibliografice; găsești noțiuni de bază în diferite domenii, descrieri necesare pentru abordarea unui anumit domeniu de studiu, dar și analize amănunțite, docte, savante chiar, în alte domenii. Reprezintă rodul muncii celor peste 270 de autori (în medie), care anual au sistematizat rezultatele cercetărilor, studiilor, gândurilor din domeniile lor de interes și activitate.

● Peste 19500 de pagini tipărite, realizate anual de 276,7 de autori (în medie), cu o medie de 724 pagini/volum și 7,27 pagini/lucrare (cadre didactice universitare, ingineri, cercetători, specialiști renumiți în domeniile lor de activitate, experți în standardizare și protecția muncii, din învățământul secundar, doctoranzi în diverse pregătiri tehnice, studenți din învățământul tehnic etc.). Lucrări semnate de autori din România și din alte țări (Franța, Italia, Germania, Republica Moldova, SUA, Siria, Olanda etc.).

● Și a XIV-a ediție a Conferinței internaționale multidisciplinare ”Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești”, prin tabelul 1, ne prezintă – pe aceeaşi structură de analiză a precedentelor întâlniri – numărul de lucrări, de autori, de pagini tipărite, diferite statistici privind participanţii etc., aspecte ce ne permit să analizăm desfăşurarea, necesitatea şi starea Conferinţelor desfășurate la Sebeș. Parcurgând datele prezentate, se constată că în anul 2014, cifrele ”seci” se mențin la aproape aceleași cote: – numărul de autori a crescut cu circa 5,3 % față de media pe toată perioada 2001-2014; – numărul de autori/lucrare se menține aproape constant, 1,59-1,43; – numărul de pagini tipărite este aproape egal față de media pe toată perioada 2001-2014 (1395 față de 1396,36); – numărul de pagini pe lucrare este cel mai mare: 7,88 (media, 7,27 pagini/lucrare în perioada 2001-2014); – pe global, toate valorile prezentate în anul 2014 se înscriu sensibil în media înregistrată în toată perioada parcursă de cele 14 ediții ale Conferinței.

● Asociaţia Generală a Inginerilor din România apreciază la superlativ ceea ce Sebeşul, locul de întâlnire a inginerilor de pretutindeni, înfăptuieşte pentru menţinerea la înalte cote a meseriei de inginer, a unirii acestora, a dorinţei de continuitate a competenţelor profesionale inginereşti care trebuie aliniate la standardele europene – şi nu numai !

Tabelul 1

An Număr total de autori Număr de lucrări/an Număr autori/lucrare Număr pagini tipărite/an Număr pagini/lucrare
Media anilor2001-2010 261,4 195,8 1,335 1247,8 6,37
2011 332 222 1,49 1589 7,15
2012 279 206 1,35 1486 7,21
2013 229 163 1,4 1264 7,75
2014 282 177 1,59 1395 7,88
Media pe toată perioada2001-2014 276,7 192,76 1,43 1396,36 7,27

În preambulul volumului 9 din Ştiinţă şi Inginerie, Editura AGIR, Bucureşti, 2006, am scris: ”Consider un noroc, o binefacere imensă, teribilă chiar, posibilitatea editării în limba română a volumelor Ştiinţă şi Inginerie ! Socotesc un privilegiu deosebit exprimarea gândurilor, ideilor, concepţiilor etc. în limba ţării tale, având în vedere vicisitudinile şi urgiile prin care a trecut acest popor. Apreciez că limba română trebuie să-şi păstreze frumuseţea şi demnitatea ei, să fie folosită şi popularizată permanent, chiar utilizând şi o anumită doză de agresivitate …”. În această direcţie, mulţumiri conducerii AGIR şi Editurii AGIR care ne-au ajutat prin acordarea permanentă a ISBN-ului şi recent ISSN-ului, căutând introducerea publicaţiei în clasificări superioare întru respectul autorilor lucrărilor publicate.

În societatea modernă şi viitoare, pentru a-şi păstra competitivitatea pe piaţa forţei de muncă, inginerul trebuie să accepte ca pe o necesitate primordială educaţia continuă pe întreaga durată a vieţii. Numai prin învăţare/educaţie continuă inginerul va rămâne competitiv pe piaţa muncii. „Diploma ta este ca un tichet cu care poţi plăti intrarea la un local de dans. Ea te califică ca să poţi intra. Însă imediat ce eşti înăuntru, tu mai trebuie încă să dovedeşti că poţi să dansezi” (G.F. Corvin – Kenya).

Contribuțiile bilunarului AGIR, Univers Ingineresc, a cotidianului clujean Făclia, a ziarului ”Unirea”, a publicației Sebeșul, a Buletinului AGRO AGIR din Timișoara, în marcarea, popularizarea, descrierea, analizarea Conferințelor internaționale multidisciplinare – “Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti” Sebeş – Alba și a lucrărilor publicate în ”Știință și Inginerie”, București, Editura AGIR – ISSN 2067-7138, sunt deosebite, meritând din plin respectuoase mulțumiri.

Într-o lume în care comunicarea este sinonimă cu existenţa însăşi, componenţii ingineriei din toate sectoarele de activitate, trebuie să fie pregătiţi şi să ştie să comunice, să transmită, să analizeze nu doar în limbajul şi contextul strict profesional, cât şi în situaţii cotidiene mai mult sau mai puţin complexe.

Iar Conferințele internaționale multidisciplinare desfășurate la Sebeș și publicația ”Știință și Inginerie” contribuie din plin la aceste comandamente …

 

Mircea BEJAN