Obiective și domeniul de aplicare


Obiectivul revistei este acela de a promova cercetarea teoretică şi aplicată în domeniul ingineriei, în vederea satisfacerii cerinţelor publicului, comunităţii academice și inginerești cu informaţii actuale privind noua cunoaştere aflată în continuă dezvoltare teoretică şi practică. Se dorește ca revista, prin articolele publicate, prin argumentația prezentată, prin rezultatele și propunerile aduse, să devină un instrument de lucru permanent, utilizat de către toți cei care se confruntă cu probleme asemănătoare.

 

Revista oferă următoarele posibilităţi inginerilor, proiectanților, cercetătorilor, dezvoltatorilor software, specialiştilor din domeniul învățământului mediu și universitar, profesori, studenți, doctoranzi etc.:

 

▪ să prezinte ideile noi şi rezultatele cercetării;

▪ să stabilească noi colaborări în cadrul proiectelor de cercetare actuale şi viitoare;

▪ să stabilească colaborări universitare;

▪ să stabilească legături între cercetarea universitară şi industrie.

 

În general, articolele publicate în revista ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE urmează un același model: ● Identificarea problemei şi definirea modelului; ● Dezvoltarea metodelor şi algoritmilor; ● Baze de date utilizate; ● Programe de calcul; ● Standuri de experimentare;

Trasee de lucru și realizarea experimentărilor; ● Analiza rezultatelor; ● Dezvoltarea soluţiilor; ● Propuneri; ● Prezentarea bibliografiei consultate.

 

Revista  dorește să atragă tinerii cercetători şi să constituie o cale de valorificare a muncii lor. Tinerii cercetători care sunt în stagiul doctoral, au terminat cercetarea doctorală sau programul de masterat sunt invitaţi să trimită și să susțină articole care să descrie contribuţiile proprii în domeniile lor de cercetare și de care revista se ocupă. ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE este o revistă cu acces nerestricţionat la conţinutul său pe baza principiului de a face cercetarea accesibilă publicului, sprijinind schimbul multidisciplinar și mai mare de cunoştinţe la nivel global.

 

Un alt scop revistei este popularizarea Conferinţelor internaționale multidisciplinare ”Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești” care se desfășoară anual în municipiul Sebeș, județul Alba și care constituie o ocazie de întâlnire şi dezbateri între specialiştii din domeniile tehnice, cercetare științifică, învățământ mediu și superior, standardizare, protecția muncii, în vederea convergenţei finalităţilor acestora.

 

Punerea în contact a cercetătorilor şi specialiştilor din domeniul tehnic cu cei din domeniul educațional, cu specialiști din standardizare, din legislația muncii, din tehnica și securitatea muncii etc., în scopul îndeplinirii obiectivului comun, cel al promovării şi menţinerii unei stări adecvate a științei și ingineriei.

 

Cu o tematică variată, răspunde pe deplin și rolului de informare și reprezintă un schimb de experiență pentru factorii care sunt implicați în procesele tehnicii și tehnologiei. Într-o formulă sintetică, aspectele educative sunt subsumate misiunii inginerilor, fiind definite în felul următor:

 

– diseminarea cunoştinţelor tehnice;

– candidatura la profesia de inginer;

– înţelegerea societăţii din punct de vedere tehnic;

–  sensibilizarea cu privire la avantajele şi dezavantajele progresului tehnologic.

 

Curricula de azi pentru educaţia inginerească, standardele internaţionale care o acreditează şi mişcările studenţilor în inginerie, numărul de absolvenţi şi profesori atestă că aceştia nu sunt niciodată suficienţi pentru nevoile societăţii. Acum, în secolul XXI, cererea este în creştere în sectorul industriei şi oriunde sunt ceruţi buni ingineri pentru problemele şi proiectele la nivel global. De asemenea, potenţialul educaţional justifică gândirea unor modele noi ale educaţiei inginereşti din perspectivă internaţională. Acest potenţial se traduce prin: numărul actual al universitarilor şi al universităţilor cu experienţă internaţională în inginerie şi în educaţia inginerească; volumul cunoştinţelor şi lecţiilor învăţate din proiectele inginereşti internaţionale; tehnologiile disponibile pentru facilitarea educaţiei inginereşti şi experienţa crescândă cu studenţii internaţionali şi schimburile de studenţi şi profesori.

 

Modelele noi de educaţie nu vor satisface doar cerinţele companiilor transnaţionale şi ale proiectelor internaţionale inginereşti, ci şi nevoia de ingineri care să lucreze pentru alte proiecte internaţionale, cum sunt, spre exemplu, combaterea fenomenului sărăciei, atenuarea schimbării climatice, ambele solicitând o gândire globală, o viziune globală orientată spre ingineri. Ultimele evoluţii la scară planetară au adus noi provocări pentru inginerii care lucrează în mediul educaţional. Pentru a merge mai departe, este nevoie de o mai mare cooperare internaţională în expertiza tehnică şi, în special, în problemele de mobilitate, inovare, de management şi de etică. Aceste priorităţi în practica inginerească vor necesita corecturi şi transformări fundamentale ale programelor educaţionale, ale profilurilor de predare din facultăţi şi organizarea structurală a instituţiilor.

 

Astfel de obiective sunt urmărite de revista ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE.

 

Căutăm să îmbunătățim continuu calitatea revistei, prin recenzarea atentă a lucrărilor, prin folosirea de şabloane în conformitate cu standardele internaţionale, prin indexarea permanentă la nivel naţional de către Consiliul Naţional al Cercetării Științifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), precum şi prin includerea revistei în baze de date internaţionale de prestigiu.

 

 

 

Prof.univ.em.Dr.Ing. Mircea BEJAN