Opinii ale participanților


2014

„Am fost onorat să particip la aceasta Conferință, unde valoarea și interesul au fost la înălțime. Vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră de a organiza o manifestare reușită, ca de fiecare dată. Plăcerea noastră, de a fi participanți, lângă dumneavoastră și ceilalți contributori, este de nedescris (…)“, Prof.univ.Dr.Ing. Ilare BORDEAȘU și colaboratorii – Universitatea ”Politehnica” din Timișoara.

„Permiteți ca pe această cale să vă mulțumesc în numele meu și al colegilor mei, pentru strălucita organizare a întâlnirii de la Sebeș. Contactele stabilite cu invitații la reuniune, atât din mediul universitar, cât și din domeniul producției industriale, sunt deosebit de utile pentru activitatea mea didactică și profesională…“, Prof. univ.Dr.Ing. Doru D. PALADE – Universitatea ”Politehnica” din București.

„Conferința a fost o extraordinar de mare reușită, mult apreciată de participanți. Mulțumirile lor s-au îndreptat spre organizatori și în primul rând spre tine, dar și spre Rodica“, Prof.univ.em.Dr.Ing. George ARGHIR – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

„(…) Am plecat de la Conferință cu bateriile încărcate și cu noi speranțe pentru viitor privind menținerea sau îmbunătățirea imaginii inginerului în România (…)“, lector univ. col. (r) Dr.Ing. Constantin AVĂDANEI – Cugir.

„Doctoranzii mei din Anul I, Mioara ZAGRAI și Corneliu NIȘTE, au fost foarte încântați de modul cum s-a desfășurat Conferința și au apreciat tot ce au văzut la Sebeș (…)“, Prof.univ.dr.chim. Elena Maria PICA – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

„(…) Vă mulțumesc și felicit pentru competența, talentul, ospitalitatea și succesul vostru la a XIV-a confruntare națională și internațională de la Sebeș! Ați creat o comunitate de elită deosebită de care, alături de voi, poate să fie mândră întreaga țară! Mulțumesc și sunt fericit că vă cunosc și pot să vă respect (…)“, Prof.univ.em. Dr. Ing. EurIng. Tiberiu Dimitrie BABEU – Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România.

„(…) Dorim încă odată să ne exprimam sincerele noastre mulțumiri pentru tot ! A fost excepțională această conferință și vă mulțumim pentru prietenia pe care o nutriți față de noi“, Prof.univ.Dr.Ing. Ioan SZÁVA – Universitatea ”Transilvania” din Brașov.

„(…) În toţi aceşti 14 ani, la începutul verii, când natura este mai exuberantă ca oricând, la Sebeş s-au întâlnit sute de ingineri de seamă din România, dar şi din străinătate, pentru a discuta aspecte generale ale ingineriei precum şi probleme de strictă specialitate, în secţiunile conferinţei ştiinţifice (…). De la bun început trebuie să menţionez rolul esenţial avut în organizarea conferinţei de către Dl. Prof.Em.Dr.Ing. Mircea Bejan, preşedintele Filialei Cluj a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România. Domnia sa a fost inima manifestării an de an şi trebuie să îi mulţumim şi să îi fim recunoscători pentru acest lucru. Un cuvânt  de mulţumire se cuvine a fi adresat şi oficialităţilor locale din municipiul Sebeş şi din judeţul Alba, care în decursul anilor au sprijinit şi au făcut posibilă organizarea acestei remarcabile conferinţe ştiinţifice. (…) În cadrul secţiunilor de specialitate s-au susţinut an de an o mulţime de lucrări ştiinţifice de înaltă calitate, care au fost publicate în volumele conferinţei şi care pot fi consultate de persoanele interesate. Discutând despre secţiunea Inginerie Electrică, unde am participat încă de la prima ediţie, pot afirma că s-au susţinut lucrări interesante, unele continuând preocupări mai vechi ale autorilor, altele fiind elaborate de tineri doctoranzi şi abordând în consecinţă probleme actuale ale tehnicii. (…) Un aspect recent de cea mai mare importanţă este realizarea paginii web a conferinţelor de la Sebeş, unde pot fi văzute şi lucrările susţinute şi publicate în volumele conferinţei, intitulate „Ştiinţă şi Inginerie”, în cursul anilor. De asemenea trebuie apreciată în mod deosebit preocuparea pentru creşterea rangului Conferinţei, de a fi în mai mare măsură cu caracter internaţional, de a fi cuprinsă în bazele de date internaţionale”, Prof.univ.Dr.Ing. Vasile Mircea POPA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie.

 

„(…) Cu multe mulțumiri, pentru ultima Conferință de la Sebeș, unde ne-am simțit deosebit de bine și unde am învățat câteva elemente utile (…)“, Prof.univ.Dr.Ing. Mariana ARGHIR, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

 

„(…) Vă retransmit mesajul pe care l-am primit de la Elena Cristina RADA (care a rămas foarte plăcut impresionată, ca și italienii Marco RAGAZZI și Vincenzo TORRETTA, de Dumneavoastră, Conferință și orașul Sebeș). (…) Mi-a plăcut derularea lucrărilor Conferinței noastre și, în general, toată atmosfera sebeșeană (…)“, Prof.univ.em. Dr.Ing.Valeriu PANAITESCU – Universitatea ”Politehnica” din București.

Organizarea generală a Conferinţei: foarte bună. Organizatorul principal, dl.prof.dr.ing. Mircea Bejan merită toate felicitările pentru munca depusă în acest sens. Trebuie încercată o popularizare suplimentară pentru o mărire eventuală a numărului de participanţi în viitor.

Conferinţa Naţională multidisciplinară – cu participare internaţională – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti” organizată la Sebeş de 12 ani este după părerea mea o reuşită din toate punctele de vedere, iar ediţia din acest an nu face excepţie de la această caracterizare. Este un loc de întâlnire al inginerilor din România (şi nu numai) unde se discută probleme de interes general pentru ingineri (la comunicările în plen şi la secţiunea de inginerie generală) dar şi chestiuni de strictă specialitate (la celelalte 7 secţiuni ale Conferinţei). Dacă mă refer la secţiunea Inginerie Electrică, unde particip încă de la prima ediţie, pot afirma că s-au susţinut multe lucrări de mare valoare, unele continuând preocupări mai vechi ale autorilor, în care aceştia au obţinut rezultate importante, altele fiind elaborate şi prezentate de tineri doctoranzi şi abordând în consecinţă aspecte moderne şi actuale ale tehnicii. S-au prezentat şi lucrări ale unor ingineri din industrie, transporturi, telecomunicaţii, standardizare, care au întregit evantaiul unor comunicări, repet, cu totul remarcabile.

Prof.Dr.Ing. Vasile Mircea Popa

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie

            ● Conferința Națională multidisciplinară – cu participare internațională „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești” întrunește personalități științifice remarcabile, din țară și de peste hotare, fapt cu care Asociația Generală a Inginerilor din România se mândrește. Sperăm ca această conferință să aibă loc și în viitor.

Dr.Ing. Mihai Sudrujan,

președintele Sucursalei Alba a AGIR

            ● Sincere felicitări organizatorilor în general și domnului Prof.em.Dr.Ing.Mircea Bejan în special (sufletul acestei frumoase și instructive întâlniri cu caracter tehnic la vârf). Sincere complimente din Reșița !

Prod.Dr.Ing. Tiberiu Ștefan Mănescu,

membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR.

            ● Lucrările s-au derulat într-o atmosferă destinsă, cu atenția concentrată asupra expunerilor, urmate de întrebări, discuții, comentarii și sugestii – utile, mai ales, tinerilor doctoranzi. Pe ansamblu, apreciem că lucrările Conferinței – inclusiv a secției Rezistența Materialelor – s-au desfășurat în condiții optime, ca de obicei.

Prof.Dr.Ing. Augustin Crețu

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

            ● Desfăşurarea foarte bună a lucrărilor, pe tot parcursul Conferinţei. Este meritoriu faptul că s-au înscris foarte multe lucrări, chiar şi cele prezentate fiind în număr „normal”, în condiţiile actuale când „punctajele” necesare atât cadrelor didactice, cât şi departamentelor din universităţi  au cu totul altă direcţionare. Mulţumesc organizatorilor, în special domnului profesor Dr.Ing. Mircea Bejan şi primarului municipiului Sebeş pentru organizarea anuală a acestei conferinţe, care nu contează din punctul de vedere al grilelor actuale ale recunoaşterii muncii de cercetare, dar care contează enorm pentru prestigiul celui ce a fost profesorul Dorin Pavel şi pentru prestigiul municipiului Sebeş.

Prof.Dr.Ing. Mihaela Suciu

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

            ● Toate lucrările au fost originale şi interesante. Felicitări Domnului Profesor Mircea Bejan pentru efortul deosebit depus în ceea ce priveşte organizarea Simpozionului, editarea Volumelor cu lucrări şi pentru toate celelalte manifestări culturale şi religioase conexe la care, datorită dânsului, am putut participa cu ocazia acestei ediţii a Simpozionului. Lucrările prezentate au fost originale, s-au pus multe întrebări, au fost discuţii interesante şi utile, s-au făcut recomandări pentru dezvoltarea în viitor a temelor susţinute.

Drd.Ing. Liviu Suciu

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

            ● Baza materială a fost bine pregătită, sala în care s-au desfășurat lucrările era prevăzută cu calculator și cu videoproiector, astfel încât fiecare participant a putut să își prezinte lucrarea în bune condiții. Deservirea aparaturii electronice de prezentare a fost făcută de un elev al liceului, care era bine pregătit. În urma susținerii lucrărilor se întrevăd colaborări specializate. Consider că Conferința și-a atins scopul și poate fi considerată o bună școală pentru tinerii cercetători sau doctoranzi, dar nu este de neglijat nici pentru cadrele didactice cu experiență și pentru cercetătorii cu experiență îndelungată.

Prof.Dr.Ing. Mariana Arghir

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

            ● Conferinţa de la Sebeş este o bună şcoală de prezentare a unor lucrări de o bună calitate de cercetare prin care autorii reuşesc să îşi dovedească buna pregătire şi competenţa profesională.

Nu este cu nimic inferioară unor conferinţe internaţionale ce se desfăşoară în străinătate.

Prof.Dr.Ing. Ilare Bordeașu

Universitatea ”Politehnica” din Timișoara

AGRO BULETIN AGIR – Anul II, nr. V, 2010, pag. 9-13

 

 

JUBILEU: A X-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ MULTIDISCIPLINARĂ – CU

PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ – „PROFESORUL DORIN PAVEL –

FONDATORUL HIDROENERGETICII ROMÂNEŞTI”

SEBEŞ-ALBA, 4-5 iunie 2010

 

Nicolae  FÂNTÂNARU

Cenzor la Filiala AGIR Timiş, România

 

Iată că a trecut deja un deceniu de când într-un moment pe care-l considerăm deosebit de inspirat, două personalităţi de primă mărime a elitei inginereşti române au luat hotărârea importantă de a organiza anual la Sebeş-Alba, Conferinţa menţionată în titlul de mai sus. I-am numit pe domnul prof.univ.dr.ing. Mircea Bejan de la Facultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi pe domnul dr.ing. Mugurel Liviu Sârbu, actualul primar al municipiului Sebeş, jud. Alba, un tandem care s-a dovedit a fi extrem de tenace făcând ceea ce şi-au propus şi ducând la bun sfârşit această manifestare în fiecare an în contextul realizării sale peste sarcinile de serviciu şi fără vreo recompensă materială. Începând cu luna mai a anului 2001, cu sprijinul larg al oficialităţilor locale, municipiul Sebeş devine o adevărată „agora” a inginerilor români de pretutindeni, recunoscuţi ca unii dintre importanţii artizani ai lumii contemporane, fără de care dezvoltarea nu mai poate fi concepută în nici un domeniu, după cum subliniază doamna Mihaela Bocu, într-un interviu publicat în ziarul „Făclia” din Cluj-Napoca din data de 3 iunie 2010, pag.6, acordat de reputatul prof.univ.dr.ing. Mircea Bejan, promotorul şi sufletul manifestării, preşedintele Filialei Cluj a AGIR şi membru al Consiliului Director al AGIR Bucureşti.

Ca şi la ediţiile anterioare, organizatorii Conferinţei a X-a aniversare sunt: Primăria şi Consiliul Local a municipiului Sebeş; Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului Alba; Filiala Cluj şi Sucursala Alba a AGIR; Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş; Universitatea Tehnică Cluj-Napoca şi Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), având ca parteneri S.C. Hidroelectrica S.A. Bucureşti şi Hidroserv S.A. Sebeş. Comitetul ştiinţific al Conferinţei a fost condus de 2 preşedinţi şi a fost format din 8 membri secondaţi de un colegiu de redacţie şi referenţi format din 25 de specialişti, majoritatea profesori universitari. Programul zilelor aniversare a început vineri 4 iunie 2010 în sala de primire a Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, la ora 9 având loc deschiderea lucrărilor Conferinţei urmată de cuvinte de salut din partea oficialităţilor judeţene şi locale, a ASTR, a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi a unor alţi invitaţi, de acordare de diplome şi plachete de către Primăria Sebeş şi Filialele Cluj şi Timiş ale AGIR, după care s-au susţinut comunicările din plen după cum urmează: „Amintiri despre profesorul Dorin Pavel” – Gheorghe Vertan, Timişoara; „Dorin Pavel şi hidrografia Dunării” – Florin Teodor Tănăsescu, Bucureşti; „Roţi dinţate cilindrice gigant” – George Rotaru, Germania; „Tendinţele standardizării – prezent şi perspectivă„– Iulian Floarea, Bucureşti; „Cerinţe europene vizând prevenirea accidentelor de muncă în întreprinderile mici şi mijlocii” – Mihai Octavian Vînturache, Bucureşti;  „Siria – ţară de legendă şi de viitor (II)” – Mircea Bejan, Cluj-Napoca.

A urmat deplasarea în comuna Lancrăm, jud.Alba, unde s-au depus coroane şi s-a participat la parastasul de la mormântul profesorului Dorin Pavel, după care delegaţii au efectuat o vizită la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm.

După masă s-au desfăşurat lucrările în cele 8 secţiuni găzduite ca în fiecare an de Colegiul Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş şi anume (în paranteză se dă numărul de lucrări): Inginerie generală (37); Inginerie electrică (28); Energii neconvenţionale-Autovehicule-Zgomot (25); Rezistenţa materialelor –Mecanică (31); Ingineria mediului (32); Construcţii (29); Tehnologii-Materiale (32) şi Maşini unelte-Angrenaje (28), total 242 lucrări publicate în vol.17 şi 18 ale colecţiei „Ştiinţă şi Inginerie” ISSN 2067-7138, editor prof.univ.dr.ing. Mircea Bejan, Editura AGIR Bucureşti 2010, Tipar Editura MEGA Cluj – Napoca, volumele totalizând 1700 de pagini, cheltuielile de editare fiind suportate de către Consiliul Judeţean Alba, prin Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia şi de către Filiala Cluj a AGIR. După epuizarea lucrărilor pe secţiuni, prima zi a manifestării s-a încheiat cu un reconfortant miniconcert de muzică de cameră desfăşurat în Biserica Evanghelică din Sebeş, urmat de masa colegială – prilej de discutare şi lămurire a mai multor aspecte din comunicările prezentate şi nu numai.

A doua zi a manifestării, sâmbătă 5 iunie 2010, a început cu şedinţa de constituire a Clubului Inginerilor „Dorin Pavel” din Sebeş-CIS – generat în viziunea d-lui prof. Bejan de Conferinţa a X-a de la Sebeş în scopul stabilirii unei Rezoluţii a Conferinţei jubiliare ca emanaţie a membrilor Clubului, a cunoaşterii numărului exact de participanţi la viitoarele Conferinţe naţionale multidisciplinare, precum şi a realizării unor acţiuni inginereşti de către membrii CIS ca: proiecte, expertize extrajudiciare, diferite lucrări pentru a fi comunicate şi tipărite cu ocazia Conferinţelor anuale etc. Menţionăm că 43 de colegi ingineri au răspuns prompt acestui apel, iar datele lor personale sunt publicate în seria „Ştiinţă şi Inginerie”, vol.18/2010, pag.787-820. Din partea USAMVB Timişoara, Facultatea de Agricultură au aderat domnul prof.univ.dr.ing. Doru Ion Petanec şi doamna asist.univ.dr.ing. Lavinia Mădălina Micu, redactori ai publicaţiei noastre şi membri activi ai AGIR.

A urmat vizitarea cetăţii medievale Câlnic din zonă, după care a avut loc închiderea lucrărilor Conferinţei.

UN BILANŢ IMPRESIONANT

Organizarea an de an a Conferinţei în decada 2001 – 2010 a condus la desfăşurarea a 10 ediţii care ne obligă a face un bilanţ al acestui deceniu în domeniul comunicării realizărilor inginereşti. Deşi după titlul Conferinţei s-ar părea că tematica sa ar fi în exclusivitate de domeniul hidroenergetic, precizarea „multidisciplinară” lămureşte integral sfera de preocupări şi lărgeşte aria sa tematică, înglobând toate aspectele multiplelor activităţi inginereşti din zilele noastre. Astfel se explică imensa cantitate de informaţie pusă la dispoziţie de cele 19 volume ale celor 10 ediţii ale Conferinţei, utilă şi necesară tuturor celor ce trudesc în inginerie în diferite ipostaze: învăţământ tehnic mediu sau superior, cercetare, proiectare şi producţie.

Dintr-o cuprinzătoare dare de seamă publicată de dl.prof.univ.dr.ing. Mircea Bejan în „Ştiinţă şi Inginerie”, vol.17/2010, pag. V – XIV, aflăm date surprinzătoare: cele 19 volume publicate în deceniul 2001 – 2010 conţin 1958 de lucrări, totalizând 12478 de pagini tipărite de către 2614 autori, cu o bibliografie de peste 8000 de titluri, iar grosimea totală a celor 19 volume apărute depășește 600 mm! Dinamica desfăşurării Conferinţelor este sugestiv arătată în cele două tabele alăturate întocmite de dl.prof.Mircea Bejan, din care rezultă evoluţia sub toate aspectele a structurii celor 10 ediţii ale decadei 2001-2010.

Analiza efectuată de dl.prof.Mircea Bejan a datelor din tabelele de mai jos ne arată că cea de a X-a ediţie a Conferinţei prezintă depăşiri ale mediilor realizate după 10 ani: mai mult cu 78,4 autori; cele mai multe lucrări prezentate (cu 46,2 mai mult decât media); cu 366,2 pagini tipărite numai cu lucrări; participare masivă a cadrelor didactice universitare (cu 12,3% mai mult decât media şi cel mai mare procent dintre cele 10 ediţii) şi un număr însemnat de doctoranzi aflaţi în diverse stadii de pregătire. În vol.18/2010 sunt publicate rezumatele unor teze de doctorat între care remarcăm la pag.781, teza elaborată în cadrul USAMVB Timişoara de către doamna asist.univ.dr.ing. Lavinia Mădălina Micu, redactor-şef al Agrobuletin AGIR Timişoara. Privind retrospectiv materialele celor 10 ediţii ale decadei 2001-2010 se cuvine să subliniem încă o dată că editarea acestor lucrări a fost posibilă cu sprijinul direct al Consiliului Judeţean Alba şi al Filialei Cluj a AGIR care în acest fel au contribuit nemijlocit la oferirea unei adevărate bănci de date în limba română pusă la dispoziţie tuturor inginerilor angrenați în efortul de progres şi de aliniere a ţării la cerinţele U.E.

Tabelul 1

An

Număr total de autori

Număr de lucrări

Număr autori/lucrare

Număr pagini tipărite

Număr pagini/lucrare

2001

134

103

1,3

738

7,16

2002

198

164

1,2

996

6,07

2003

248

191

1,3

1184

5,98

2004

280

218

1,28

1322

6,06

2005

272

193

1,40

1196

5,99

2006

273

234

1,17

1356

5,75

2007

223

168

1,33

1054

6,04

2008

292

205

1,42

1342

6,35

2009

354

240

1,48

1676

6,98

2010

340

242

1,41

1614

6,67

Media

261,4

195,8

1,335

1247,8

6,37

 

Tabelul 2

An

Membri AGIR %

Ingineri cercetători proiectanţi %

Cadre didactice universitare %

Profesori universitari %

Doctori ingineri %

Docto-ranzi %

Stu-denţi %

2001

49,5

28,0

54,5

14,9

42,5

34,5

0,9

2002

60,1

35,9

54,5

14,7

39,4

36,4

4,55

2003

66,5

33,1

57,7

17,3

42,3

28,3

2,6

2004

66,1

28,2

64,6

19,3

46,1

25,7

2,2

2005

58,5

34,6

42,65

20,22

46,3

27,2

4,8

2006

71,06

22,4

52,74

25,27

49,82

24,9

1,5

2007

67,3

47,08

51,57

24,7

50,67

26,5

3,14

2008

63,0

43,5

53,4

23,3

52,4

19,5

3,4

2009

60,7

41,8

42,8

18,9

39,8

16,7

5,6

2010

65,2

35,0

66,4

17,9

37,1

32,1

3,8

Media

62,8

34,96

54,09

19,65

40,0

27,2

3,25

Sursa: Mircea Bejan: Sebeş 2010 – Locul de întâlnire al inginerilor de pretutindeni, În

„Ştiinţă şi Inginerie”, an X, vol.17/2010, pag.V-XIV, Editura AGIR, Bucureşti, 2010

 

Toţi participanţii la Conferinţa jubiliară din 2010 se simt datori a-i felicita pe dl.prof.univ.dr.ing. Mircea Bejan şi pe dl.dr.ing. Mugurel Liviu Sârbu, primarul municipiului Sebeş-Alba, iniţiatorii acestor manifestări care, bucurându-se de concursul Primăriei, a Consiliului Local, a Centrului Cultural „Lucian Blaga”, a Colegiului Naţional „Lucian Blaga”, a celorlalte unităţi implicate au reuşit în demersul lor îndrăzneţ şi laborios, demn de toată lauda.

O menţiune aparte trebuie făcută soţiei d-lui prof.Bejan, doamna Ana Bejan care, alături de Secretariatul Conferinţei primeşte delegaţii cu acelaşi zâmbet încântător, urându-le „bun venit” şi înmânându-le volumele Conferinţei frumos legate cu panglică tricoloră. Îi mulţumim din suflet şi-i apreciem răbdarea cu care an de an oferă noilor sosiţi toate detaliile organizatorice legate de şederea la Sebeş şi de programul Conferinţei. Nu pot să închei această relatare fără a exprima cordiale mulţumiri domnilor Constantin Şalapi şi prof.Gheorghe Maniu, actualul şi fostul director al Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, care în egală măsură s-au străduit şi au reuşit să asigure participanţilor o atmosferă agreabilă şi să le ofere clipe de neuitat la Sebeş.

Calde  mulţumiri  tuturor !