17-2 SEBES 2010 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE AL INGINERILOR DE PRETUTINDENI


Poetul, filosoful si eseistul român Lucian BLAGA si nepotul
acestuia, profesorul Dorin PAVEL, ambii personalităŃi marcante ale
Sebesului, sunt profund răsplătite si des pomenite de edilii si locuitorii
municipiului Sebes. În memoria acestora, Festivalul Lucian Blaga1 si
ConferinŃa NaŃională multidisciplinară – cu
participare internaŃională „Profesorul Dorin Pavel –
fondatorul hidroenergeticii românesti” desfăsurate
la Sebes, de regulă, la sfârsitul lunii mai, începutul
lunii iunie a fiecărui an, constituie pilde de
adevărată cinstire a
individualităŃilor/personalităŃilor care au făcut
cunoscut la nivel naŃional si internaŃional un
municipiu de talia si vechimea Sebesului.

2 SEBES 2010 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE