19-71 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND DETERMINAREA INDICATORILOR DE CALITATE AI RÂULUI NADĂŞ PE TRONSONUL LOCALITĂŢII AGHIREŞU


EXPERIMENTAL STUDIES ON DETERMINATION
OF QUALITY INDICATORS OF RIVER NADĂŞ ON THE
LOCALITY AGHIREŞU SECTION
This paper aims to establish indicators of river quality Nadăş,
Aghireşu village area, to be used for agricultural and domestic water.
Keywords: water quality, surface water, chemical analysis
Cuvinte cheie: calitatea apei, apă de suprafaţă, analize chimice

71 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND