21-63 ANALIZA FACTORULUI DE EFICIENŢĂ AL UNUI CAPTATOR SOLAR


ANALYSIS OF EFFICIENCY FACTOR FOR A SOLAR
COLLECTOR
The paper makes an analysis of the efficiency factor of absorbing
plate to improve the conversion efficiency of solar collector. The functional
characteristics of absorbing plate are presented. It is known that the efficiency
factor depend also on the dimensions and geometry of the absorbing plate. In
the final part of the paper recommendations for improving efficiency factor of a
solar collectors are proposed.
Cuvinte cheie: captator solar, factor de eficienţă, randament,
conversia radiaţiei, energie solară.
Keywords: solar collector, the efficiency factor, yield, conversion of
radiation, solar

63 ANALIZA FACTORULUI DE EFICIENŢĂ AL UNUI