22-13 CONSIDERAŢII PRIVIND ADAPTAREA MODELULUI PRANDTL PENTRU O TURBINĂ DE VÂNT DE MICĂ PUTERE


At low power wind turbines blade end is free. The paper shows the
negative influences of finite span on performance profiles. It is made a critical
analysis of application Prandtl model for finite span wing at low power wind
turbines. The paper introduces a new method for calculating certain
adjustments based on Prandtl model.
Cuvinte cheie: turbine de vânt de mică putere, modelul Prandtl,
anvergura finită, coeficient de portanţă, coeficient de rezistenţă, coeficientul de
portanţă indus şi coeficientul de rezistenţă indus.
Keywords: low power wind turbines, Prandtl model, scale finite lift
coefficient, drag coefficient, lift coefficient and induced drag coefficient induced

13 CONSIDERAŢII PRIVIND ADAPTAREA MODELULUI