22-12 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND FENOMENELE AERODINAMICE ÎN JURUL CORPURILOR SUBŢIRI CARE ZBOARĂ ÎN ATMOSFERĂ


The paper presents a contribution to the aerodynamic body of
revolution movement trajectories in the thin atmosphere. As a particular case,
the paper refers to flying projectiles and missiles, to customize linearization
stationary movements around thin bodies of revolution.
Cuvinte cheie: proiectil, rachetă, potenţialul vitezelor, numărul Mach,
unghi de atac
Keywords: projectile, rocket, potential speed, Mach number, angle of
attack

12 UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND FENOMENELE