24-9 CENTRUL DE TESTĂRI FEROVIARE FĂUREI AL AUTORITĂŢII FEROVIARE ROMÂNE – AFER SINGURUL POLIGON FEROVIAR DIN SUD-ESTUL EUROPEI


ROMANIAN RAILWAY AUTHORITY AFER’S FĂUREI
RAILWAY TESTING CENTER THE ONLY RAILWAY
FACILITY FROM SOUTH EST OF EUROPE
Romanian Railway Authority AFER is the technical body of Ministry of
Transport in charge with railroad safety. AFER is a complex structure with four
independent bodies: Romanian Railway Safety Authority ASFR, Romanian
Railway Notified Body ONFR, Romanian Railway Investigation Body OIFR and
Romanian Railway Licensing Body. As a part of ONFR there are AFER’s
laboratories and as part of AFER is Railway Testing Center Făurei (CTF
Făurei).
Cuvinte cheie: AFER, ONFR, CTF, încercări, validare
Keywords: AFER, ONFR, CTF, attempts, validation testing

9 CENTRUL DE TESTĂRI FEROVIARE FĂUREI AL AUTORITĂŢII FEROVIARE ROMÂNE – AFER SINGURUL POLIGON FEROVIAR DIN SUD-ESTUL EUROPEI