28-32 NOUTĂŢI ÎN ACTIVITATEA DE STANDARDIZARE ÎN DOMENIILE MANAGEMENTULUI ENERGIEI ŞI ÎN DOMENIUL ASPECTELOR DE MEDIU PRIVIND PRODUSELE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE Partea I-a


NEWS IN ENERGY MANAGEMENT STANDARDISATION AND IN ENVIRONMENTAL STANDARDIZATION FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS AND SYSTEMS – PART I
Energy management, energy efficiency of the industrial systems and environmental standardization for electrical and electronic products and systems are the main objectives that lead to improve security of supply and to reduce the row materials the primary energy consumption for an ecological environment. This paper presents European and International standardization activity regarding these fields.
Keywords: management, energy, electrical products, electronic products, waste, auditing, recycling, recovery, reuse, statement of product
Cuvinte cheie: management, energie, produs electric, produs electronic, deşeu, audit, reciclare, recuperare, reutilizare, declaraţie de produs

Descarcare text