28-4 DIE NATIONALE KOMMISSION FÜR DAS VERHALTEN in situ DER KONSTRUKTIONEN, DIE SOGENANNTE CNCisC


COMISIA NAȚIONALĂ COMPORTAREA in situ A CONSTRUCȚIILOR – CNCisC
Articolul prezintă o motivare pentru acceptarea drept asociație de utilitate publică a Comisiei Naționale Comportarea in situ a Construcțiilor, bazată pe activitatea din ultimii 39 de ani dedicată promovării necesității de prezervare a fondului național construit, cea mai importantă și valoroasă avuție a poporului nostru.
The paper presents a motivation for the acceptance as an association of public utility referring to the National Commission in situ Behavior of Construction on the basis of its activity in the past 39 years dedicated to promotion of the necessity to preserve the national fund built, the main and most valuable treasure of our people.
Keywords: national commission, behavior of construction, association of public utility
Cuvinte cheie: comisie națională, comportarea construcțiilor, asociație de utilitate publică

Descarcare text