29-51 INFLUENŢA FACTORILOR EXTERNI ASUPRA PEREŢILOR BATARDOURILOR METALICE DESTINATE PROTEJĂRII RÂURILOR ÎN CAZ DE DEZASTRE NATURALE


THE INFLUENCE OF THE EXTERN FACTORS ONTHE WALLS
OF THE METALLIC BULKHEADS FOR PROTECTING THE
RIVER IN CASE OF NATURAL DISASTERS
The paper aims to influence of a specific factors in case of flood (flow,
the flow rate of water) concerning the walls of the metallic bulkheads used for
protecting the banks of the rivers
Keywords: bulkhead, flood, flow, flow rate, distortion walls
Cuvinte cheie:batardou, inundaţii, debit, viteză, deformaţii pereţi

Descărcare text