30-12 PRESSURE REGULATORS FOR HIGH PURITY APPLICATIONS


REGULATOARE DE PRESIUNE FOLOSITE ÎN APLICAȚII
DE MARE PURITATE
Funcția de bază a unui regulator de presiune este de a accepta un
gaz de înaltă presiune dintr-un cilindru sau conductă, și de a reduce presiunea
la un nivel sigur și potrivit pentru o anumită aplicație.
The basic function of a pressure regulator is to accept a high-pressure
gas from a cylinder or pipe, and reduce the pressure to a safe level and
suitable for a particular application.
Keywords: Regulators, high purity gases
Cuvinte cheie: Regulatori, gaze de înaltă puritate

Descărcare text