30-69 ABORDAREA ZGOMOTULUI CA FACTOR DE RISC ÎN PROCESE DE PRODUCȚIE


APPROACH THE NOISE AS A RISK FACTOR IN THE
PRODUCTION PROCESS
Lucrarea prezintă o introducere de evaluare a impactului zgomotului,
luând în considerare atât percepția zgomotului obiectiv, transpusă în
reglementările naționale și europene, precum și diferiți factori non-obiectivi, în
funcție de sensibilitatea specifică umană. Ei sunt accent non – obiective
componente ale abordării de analiză a zgomotului, atât în domeniul percepției
specifice sunetului uman cât și în domeniul sunetului considerat ca o sursă de
disconfort, pe baza comportamentului cultural și de grup.
În cele din urmă, sunt prezentate câteva soluții pentru atenuarea impactului
zgomotului asupra persoanelor interesate.
Cuvinte cheie: zgomot, impact, influența percepției umane
Keywords: noise, impact, human perception influence

Descărcare text