32-19 PARTICULARITĂŢI PRIVIND PERTURBAȚIILE AERODINAMICE ÎN JURUL CORPURILOR SUBŢIRI CARE ZBOARĂ ÎN ATMOSFERĂ


PARTICULARS RELATING TO SPEED DISTURBANCES AROUND BODIES FLYING THIN ATMOSPHERE

 

               The paper presents a contribution to the aerodynamic body of revolution movement trajectories in the thin atmosphere. As a particular case, the paper refers to flying projectiles and missiles, to customize linarite stationary movements around thin bodies of revolution.

 

Key words: projectile, rocket, potential speeds, Mach number, angle of attack

Cuvinte cheie: proiectil, rachetă, potenţialul vitezelor, numărul Mach, unghi de atac

Descarcare text