Adrian Alexandru DĂNCILĂ


29-01 DORIN PAVEL 2016

La Sebeș, cu ocazia Conferințelor internaționale
multidisciplinare ”Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii
românești”, organizate la sfârșitul lunii
mai – începutul lunii iunie, reprezintă
prilejul reuniunii tuturor inginerilor români
din țară și din străinătate, anul acesta
ajungându-se la cea de-a XVI– a ediție.

Descărcare text


25-1 DORIN PAVEL 2014

Cu deosebită plăcere și onoare, adresez un cuvânt de “Bun
venit” tuturor participanților la ediția a XIV-a A Conferinței internaționale
multidisciplinare, “Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii
româneşti” – Sebeş 2014.
Acest eveniment de tradiție la Sebeș, ne bucură în fiecare
an și ne oferă prilejul de a cunoaște și aplica ultimele cercetări din
domeniul tehnic, al hidroenergeticii, a celor dedicați acestei științe
și cărora le oferim respectul nostru necondiționat.
Descarcare text


17-1 DORIN PAVEL – „ARHITECT AL APELOR” LA 10 ANI DE SĂRBĂTOARE

Acesta este Dorin Pavel – un erou al tuturor timpurilor, un erou
al locurilor noastre, cinstite prin entuziasmul si dăruirea sa
neprecupeŃită, tenacitatea si imensa sa putere de muncă, probitatea
tehnică si modestia care îl fac să fie un permanent exemplu în ochii
tuturor. Sebesul este un oras cu tradiŃie, este locul unde cu mare
bucurie, în fiecare an, se cinstesc oamenii adevăraŃi, oameni cu o
valoare de nepreŃuit. Asa s-a născut, acum 10 ani, ConferinŃa NaŃională
multidisciplinară cu participare internaŃională „Profesorul Dorin Pavel –
fondatorul hidroenergeticii românesti”.

1 DORIN PAVEL – „ARHITECT AL APELOR”