Aurel VOICU


31-23 ARME ŞI MUNIŢII CUGIRENE (Oportunităţi, evoluţie, starea actuală)

The paper present the factual arguments and evidence made physical changes in the methods of weapons Cugir from being a craft to modern technologies, over hundreds of years, giving it status of „Armoury Acredited”.

 

Keywords: permanent museum exhibition, heritage, rifle, bullet, armory, sword, rapier, necropolis

Cuvinte Cheie: Expoziţie muzeală permanentă, patrimoniu, puşcă, glonţ, armurier, sabie, spadă, necropolă

Descărcare text


29-07 EVOLUŢIA INDUSTRIALĂ A ORAŞULUI CUGIR REFLECTATĂ ÎN ,,EXPOZIŢIA MUZEALĂ PERMANENTĂ CUGIR”

THE EVOLUTION OF THE INDUSTRIAL CITY
OF CUGIR, REFLECTED IN THE MUSEUM’S
PERMANENT EXHIBITION, CUGIR
The paper presents factual arguments existing in the Museum’s
permanent Exhibition, Cugir, concerning the evolution of the industrial city of
Cugir.
Keywords: permanent museum exhibition, heritage, rifle, bullet,
artificial heart machine gearing, gears, clock
Cuvinte cheie: expoziţie muzeală permanentă, patrimoniu, pușcă,
glonț, inimă artificială, mașină de danturat, angrenaje, ceas

Descărcare text


25-28 MUZEUL TEHNIC DIN CUGIR. PLEDOARIE PENTRU ÎNFIINȚARE

TECHNICAL MUSEUM OF CUGIR.
CASE FOR SETTING
The paper presents arguments and criteria justifying the establishment
and operation of a technical Museum in the city of Cugir.
Establishment of the technical Museum in San Jose is the majority of
the inhabitants of the city, as evidenced by written agreement.
Keywords: a technical Museum, heritage, shot, gunpowder, artificial
heart, gear cutting machine, gears, clock
Cuvinte cheie: muzeu tehnic, patrimoniu, pușcă, glonț, inimă artificială,
mașină de danturat, angrenaje, ceas
Descarcare text