Hamad RAAD SALIH


29-57 ANALOG TO DIGITAL CONVERTER IN DIGITAL PROTECTIVE RELAYS

CONVERTOR ANALOG-DIGITAL
ÎN RELEE DIGITALE DE PROTECȚIE
The accuracy and the speed of decision making of the protection
relays are very important to maintain the continuity of supply to the electrical
power system during different disturbances.
A/D Converter shares an important role in achieving that requirement,
so that all types of A/D Converters used in power relaying applications will be
discussed in this paper and some recommendations will be offered depending
on that discussion.
Acuratețea și viteza de luare a deciziilor a releelor de protecție sunt
foarte importante pentru a menține continuitatea aprovizionării sistemului de
energie electrică în timpul diferitelor perturbații.
A/D convertorul analog-digital are un rol important în realizarea acestei
cerințe, astfel încât toate tipurile de convertoare A/D utilizate în transmiterea
aplicațiilor de putere vor fi discutate în această lucrare și unele recomandări vor
fi oferite în funcție de această discuție.
Keywords: digital relay, digital signal processing, electrical power
system, digitization, quantization, sampling
Cuvinte cheie: releu digital, procesare a semnalului digital, sisteme de
energie electrică, digitizare, cuantizare, eșantionare

Descărcare text