21-93 METODE DE PROIECTARE ŞI VERIFICARE A STRUCTURILOR DE REZISTENŢĂ LA VEHICULELE FEROVIARE


METHODS FOR DESIGN AND VERIFICATION OF
STRUCTURES OF RESISTANCE FROM RAILWAY VEHICLES
The girl is to analyse the methods of design and verification of
structures of resistance from railway vehicles used over time in railway
transport.
Cuvinte cheie: metoda elemntelor finite, material rulant, tensiuni,
deformaţii.
Keywords: method elemntelor finished, rolling, tension, strain

93 METODE DE PROIECTARE ŞI VERIFICARE