24-24 SIMULAREA COMPRESIUNII PE TAMPOANELE UNUI VAGON DE MARFĂ UTILIZAT ÎN TRANSPORTURILE UZINALE CU METODA ELEMENTELOR FINITE


FREIGHT WAGON USED FOR FACTORY TRANSPORT
COMPRESSION BUFFERS SIMULATION USING FINITE
ELEMENTS METHOD
Finite elements method is one of most powerful instrument of the
mechanical engineer do its versatility. Finite element method was developed by
aeronautical engineers but since his appearance the method was use also in
other fields like automotive, civil engineering etc.
Cuvinte cheie: vagon de marfă, cale ferată uzinală, elemente finite
Keywords: freight wagon, the railroad of the plant, finite elements

24 SIMULAREA COMPRESIUNII PE TAMPOANELE UNUI VAGON DE MARFĂ UTILIZAT ÎN TRANSPORTURILE UZINALE CU METODA ELEMENTELOR FINITE