32-101 TEZE DE DOCTORAT – Sinteze –


Dr. Ing. Alin-Cosmin TOT
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
24 august 2015
Titlul tezei: STUDII ŞI CERCETĂRI ASUPRA POLUANTULUI SONOR PRODUS DE SURSE LINIARE, CU DIMINUAREA ACESTORA PRIN FOLOSIREA MATERIALELOR FONOABSORBANTE
Cuvinte cheie: poluare sonoră, surse liniare, protecţie fonică, materiale fonoabsorbante
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR – UTCN

Dr. Ing. Marinel CÎMPAN
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
16 aprilie 2016
Titlul tezei: STUDII ŞI CERCETĂRI DE MENTENANŢA UTILAJELOR PE PLATFORMELE DE EXPLOATARE PETROLIERĂ
Cuvinte cheie: mentenanţa utilajelor, staţie cogenerativă, termografiere, boroscopare, sisteme de diagnoză, monitorizare
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR – UTCN

Dr. Ing. Ionela Lavinia LĂPUŞAN
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
16 aprilie 2016
Titlul tezei: STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND POLUAREA FONICĂ ÎN MEDIUL INDUSTRIAL
Cuvinte cheie: poluarea sonoră, mediu industrial, mǎsurǎtori experimentale, simularea propagǎrii, evaluare fonicǎ
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR – UTCN

Dr. Ing. Raul Ştefan FODOR
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
24 septembrie 2016
Titlul tezei: STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND VIBRAŢIILE MECANICE, CU ACŢIUNE ASUPRA ORGANISMULUI UMAN, PENTRU FORTIFICAREA ACESTUIA
Cuvinte cheie: vibraţii mecanice, organismul uman, fortificare prin vibraţii
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR – UTCN

Dr. Kinet. Sergiu-Dan VESCAN
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
24 septembrie 2016
Titlul tezei: CONTRIBUŢII LA STUDIUL VIBRAŢIILOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN DIN PUNCT DE VEDERE TERAPEUTIC
Cuvinte cheie: vibraţii mecanice, organismul uman, terapie prin vibraţii
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR – UTCN

Dr. Ing. Andrei Octavian TRITEAN
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
30 septembrie 2016
Titlul tezei: STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND POLUAREA SONORĂ ÎN TRANSPORTURI
Cuvinte cheie: poluare sonoră, vibraţii mecanice, organismul uman, mijloace de transport grele
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR – UTCN

Dr. Ing. Ovidiu-Ioan VULCU
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
30 septembrie 2016
Titlul tezei: STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND MENTENANŢA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Cuvinte cheie: mentenanţa în transporturi, vibraţii mecanice, vehicule de transport persoane
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR – UTCN

Descarcare text