19-37 EVALUAREA UNUI PROIECT PENTRU O MICROHIDROCENTRALĂ LA LACUL MARE – DOGNECEA, FOLOSIND SOFT-UL RETScreen1


EVALUATION OF A PROJECT FOR A MICRO-HYDRO AT
LACUL MARE – DOGNECEA, USING RETScreen SOFTWARE
This paper shows how to use the free RETScreen software for an
accurate assessment of a project of micro-hydroelectric power plants on Lacul
Mare – Dognecea (Caraş-Severin county).
Keywords: design, software, evaluation, clean energy
Cuvinte cheie: proiect, software, evaluare, energie curată

37 EVALUAREA UNUI PROIECT PENTRU O