29-78 CARACTERISTICI MECANICE DE SCURTĂ DURATĂ ALE OŢELULUI A42C1


SHORT PERIOD MECHANICAL PROPERTIES
OF A42C1 STEEL
The paper presents research findings on the variation of short period
mechanical properties with temperature for a A42C1 stel.
Keywords: pipe, mechanical properties, temperature
Cuvinte cheie: ţeavă, caracteristici mecanice, temperatură

Descărcare text