31-40 ANALIZA CU ELEMENTE FINITE TRIDIMENSIONALE A MAŞINII SINCRONE HOMO-HETEROPOLARE UTILIZATĂ CA GENERATOR ÎN APLICAŢII EOLIENE SAU LA MICROHIDROCENTRALE


3D FEM VALIDATION OF HOMO-HETEROPOLAR SYNCHRONOUS MACHINE FOR WIND OR HYDRO APPLICATIONS

 

In an effort to introduce a low cost (PM less), low power electric wind or hydro generators, this paper reports on preliminary design aspects, 3D FEM analysis of a 2.5 KVA, 250-1000 rpm, reactive homo-heteropolar brushless synchronous machine (RHHBSM).

 

Keywords: three-dimensional finite element analysis, homo-heteropolar synchronous machine rotating excitation stator applications reduced wind power, small hydro

 

Cuvinte cheie: analiza cu element finit tridimensională, maşină sincronă homo-heteropolară rotativă, excitaţie statorică, aplicaţii eoliene de putere redusă, microhidrocentrale

Descărcare text