Aurora Felicia CRISTEA


34-42 PROIECTAREA PIESELOR COMPLEXE UTILIZÂND MAŞINII CU COMANDĂ NUMERICĂ

PROCESSING OF THE COMPLEX PIECES USING THE COMMAND MACHINES-TOOLS
The information of this paper is role to inform us about use and development of the competences, regarding the control machines-tool. The using of commands the machine-tools offer a new perspective about the pieces processing, a new level of the theoretical knowledge’s, personal responsibility, and the coordinator function and supervisor.
Key words: control of machine tools, pieces processing
Cuvinte cheie: controlul maşinii-unelte, proiectarea pieselor

Descarcare text


34-31 CERCETĂRI PRIVIND VARIANTE CONSTRUCTIVE LA O MASĂ VIBRANTĂ DE MARI DIMENSIUNI ŞI CALCULAREA GENERĂRII VIBRAŢIILOR LA GENERATOARELE DE VIBRAŢII CARE O ECHIPEAZĂ

RESEARCH REGARDING THE CONSTRUCTIVE VARIANTS FOR A BIGGER DIMENSIONS VIBRANT TABLE AND THE VIBRATION CALCULATION OF VIBRATION GENERATORS THAT ARE INCLUSED IN IT
The news information of the paper consists in designing and analyzing a wide vibrating table, analyzing the calculation that leads to the need for the number of vibration generators for this.
Keywords: vibrating table, vibration generators
Cuvinte cheie: masă vibrantă, generatori de vibraţii

Descarcare text