Horia-Şerban SCURTU PRIBOEANU


20-4 MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI
ENERGETICE
Necesitatea de a conserva energia şi lupta împotriva emisiilor de COV
induce schimbări în natura surselor de energie şi a modurilor de consum.
Politicile energetice actuale nu sunt destinate pentru a creşte consumul de
energie în acelaşi timp cu creşterea economică. Pentru a atinge această
performanţă, companiile dezvoltă planuri de acţiune în jurul unui nou model de
creştere. Astăzi, există mai multe instrumente de diagnostic, dar planurile nu
sunt întotdeauna viabile, din punct de vedere economic. Scopul acestei lucrări
este de a oferi experienţe în aplicarea acestor metode de management a
energiei in diverse companii.
Cuvinte cheie: norme, reglementare, energii regenerabile

4 MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE