Ovidiu ENE


20-105 PARAMETRII GEOMETRICI AI UNUI ANGRENAJ MELC-ROATĂ PLANĂ. STUDIU DE CAZ (I)

GEOMETRICAL PARAMETERS OF WORM-FACE
DRIVE FOR ONE CASE STUDY (I)
The paper presents the caculus of geometrical parameters for wormface
drive a case study.
Keywords: worm gear wheel surface, parameters
Cuvinte cheie: angrenaj melc roată plană, parametri

105 PARAMETRII GEOMETRICI AI UNUI ANGRENAJ


20-106 PARAMETRII GEOMETRICI AI UNUI ANGRENAJ MELC-ROATĂ PLANĂ. STUDIU DE CAZ (II)

GEOMETRICAL PARAMETERS OF WORM-FACE
DRIVE FOR ONE CASE STUDY (II)
The paper presents the caculus of geometrical parameters for wormface
drive a case study.
Keywords: worm gear wheel surface, parameters
Cuvinte cheie: angrenaj melc roată plană, parametri

106 PARAMETRII GEOMETRICI AI UNUI ANGRENAJ


22-76 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ PLANĂ CU POSIBILITATEA REGLĂRII JOCULUI ÎNTRE FLANCURI Partea a II-a

CONSIDERATIONS ABOUT WORM-FACE GEAR DRIVE
WITH BACKLASH ADJUSTMENT POSSIBILITY (II)
The paper presents the basic elements of worm-face gear drive with
backlash adjustment possibility.
Cuvinte cheie: melc duplex, roată plană.
Keywords: worm duplex flat wheel

76 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ


22-75 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ PLANĂ CU POSIBILITATEA REGLĂRII JOCULUI ÎNTRE FLANCURI Partea I

CONSIDERATIONS ABOUT WORM-FACE GEAR DRIVE
WITH BACKLASH ADJUSTMENT POSSIBILITY (I)
The paper presents the basic elements of worm-face gear drive with
backlash adjustment possibility.
Cuvinte cheie: melc duplex, roată plană
Keywords: worm duplex, flat wheel

75 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ