Ovidiu MĂLĂNCRĂVEAN


21-29 APLICAŢII ALE LASERULUI ÎN ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

APLICATIONS OF LASER IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Processing technologies in recent decades have greatly expanded
what led to the development of new technological methods and very effective.
Because of their novelty and distinction to the classical processing procedures,
these technologies are called unconventional technologies. They are
characterized by a high productivity and are used mainly in areas not served
conventional technologies.
Cuvinte cheie: laserul, aplicaţii, medicină, stomatologie, ştiinţă,
industrie, comunicaţii
Keywords: laser applications, medicine, dentistry, science, industry,
communications

29 APLICAŢII ALE LASERULUI ÎN ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ