19-82 SIMULAREA FUNCŢIIOR LOGICE PNEUMATICE, UTILIZÂND SOFTUL FLUIDSIM PNEUMATIC


LOGICAL PNEUMATICS FUNCTION SIMULATED, USING
FLUIDSIM PENUMATICS SOFTWARE
This paper presents the realization of the main pneumatic logic
functions, using FluidSim Pneumatics software.
Keywords: logic functions, software, pneumatic, Fluids
Cuvinte cheie: funcţii logice, software, pneumatica, FluidSim

82 SIMULAREA FUNCŢIIOR LOGICE PNEUMATICE,