20-14 EVALUAREA POTENŢIALULUI DE ENERGIE DIN BIOMASĂ SOLIDĂ PENTRU ZONA PETRU RAREŞ-RETEAG


ASSESSMENT OF SOLIDBIOMASS ENERGY
POTENTIAL FOR PETRU RAREŞ –RETEAG AREA
The work refers to theoretical and technical potential for energy
production from biomass in rural areas of Transylvania. The paper aims to
identify the main types of solid biomass available in Petru Rareş-Reteag area
and how to exploit these resources.
Keywords: hydropower, biomass, agricultural production, the Peter Rares
Cuvinte cheie: potenţial energetic, biomasă solidă, producţii agricole,
zona Petru Rareş

14 EVALUAREA POTENŢIALULUI DE ENERGIE