20-2 DETERMINATION D’UN CRITERE DE FATIGUE D’UN MATERIAU COMPOSITE PAR UNE METHODE NON DESTRUCTIVE


DETERMINAREA UNUI CRITERIU DE OBOSEALĂ A UNUI
MATERIAL COMPOZIT PRINTR-O METODĂ NEDISTRUCTIVĂ
Este propusă o nouă metodă de determinare a limitei de rezistenţă a
unui compozit cu o cameră în infraroşu. Testele de oboseală pe o epruvetă
pentru creşterea nivelului de încărcare, fac posibilă o analogie între încălzirea
locală şi prejudiciu. Rezultatele sunt comparate cu curbele Wöhler obţinute pe
un număr mare de exemple.
Cuvinte cheie: oboseală, compozite, infraroşu, prejudiciu, limită de
anduranţă
DETERMINATION A FATIGUE CRITERION OF A
COMPOSITE MATERIAL BY A NONDESTRUCTIVE METHOD
A new method of determination of the limit of endurance of a
composite by an infra-red camera is proposed. Fatigue tests on a specimen on
increasing levels of load, makes it possible to make the analogy between the
local heating and the damage. The results are compared with the curves of
Wöhler obtained with a great number of specimens.
Keywords: fatigue, composites, infrared, injury, old endurance
Mots clés: fatigue, composite, infrarouge, endommagement, limite
d’endurance

2 DETERMINATION D’UN CRITERE DE FATIGUE D’UN