24-17 DISPOZITIV EXPERIMENTAL ŞI STAND DE TESTARE PENTRU DETERMINAREA FORŢELOR DE FRECARE DIN ETANŞĂRILE PISTOANELOR CILINDRILOR HIDRAULICI


EXPERIMENTAL DEVICE AND TESTING STAND FOR
DETERMINING OF THE FRICTION FORCES FROM THE
PISTON SEALING OF THE HYDRAULIC CYLINDERS
The paper presents an experimental research regarding the
determining the friction forces which appear in the piston sealings of the
hydraulic cylinders and are presented the adopted technical solutions for the
experimental device and tor the testing stand for determining of the friction
forces from the piston seals, and, also, some interesting conclusions.
Cuvinte cheie: etanşări, forţe de frecare, cilindri hidraulici, dispozitiv
experimental, stand testare, senzori şi traductoare, achiziţie de date
Keywords: seals, frictional forces, hydraulic cylinders, experimental
device, test bench, sensors and transducers, data acquisition

17 DISPOZITIV EXPERIMENTAL ŞI STAND DE TESTARE PENTRU DETERMINAREA FORŢELOR DE FRECARE DIN ETANŞĂRILE PISTOANELOR