25-28 MUZEUL TEHNIC DIN CUGIR. PLEDOARIE PENTRU ÎNFIINȚARE


TECHNICAL MUSEUM OF CUGIR.
CASE FOR SETTING
The paper presents arguments and criteria justifying the establishment
and operation of a technical Museum in the city of Cugir.
Establishment of the technical Museum in San Jose is the majority of
the inhabitants of the city, as evidenced by written agreement.
Keywords: a technical Museum, heritage, shot, gunpowder, artificial
heart, gear cutting machine, gears, clock
Cuvinte cheie: muzeu tehnic, patrimoniu, pușcă, glonț, inimă artificială,
mașină de danturat, angrenaje, ceas
Descarcare text